Algemene voorwaarden Arte del Sueño vzw

Artikel 1. Algemeen

De koper van een ticket verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden van Arte del Sueño vzw. Een betaald ticket wordt niet terugbetaald of omgewisseld, behalve in geval van afgelasting van de betrokken voorstelling door de organisatoren. De voorstellingen beginnen op het aanvangsuur, zoals vermeld op het ticket en de website. Arte del Sueño vzw behoudt zich het recht om de toegang te weigeren aan personen die te laat komen. Arte del Sueño vzw behoudt zich eveneens het recht om de toegang te weigeren aan personen die het verloop van de voorstelling of de goede beleving van de andere toeschouwers verstoren.

Artikel 2. Ticketprijzen

De ticketprijzen tijdens de voorverkoopperiode worden vermeld op de website. Kinderen zijn alle personen met een leeftijd lager dan 12 jaar op het ogenblik van de voorstelling. Studenten zijn alle personen met een leeftijd van 12 tot en met 18 jaar op het ogenblik van de voorstelling of die in het bezit van een op het ogenblik van de voorstelling geldige studentenkaart of inschrijvingsbewijs van een door de Vlaamse Overheid erkende instelling voor voltijds onderwijs. Alle andere personen worden als volwassenen beschouwd voor het bepalen van de ticketprijs. De voorverkoop van een voorstelling wordt afgesloten 10 dagen voor de aanvang van de voorstelling. Na de afsluiting van de voorverkoop kan de ticketprijs verhoogd worden met 2 euro. De ticketprijzen zijn vrijgesteld van BTW volgens art. 44 §2 °9 van de BTW-wetgeving.

Artikel 3. Betaling

Het bedrag van een reservatie dient binnen de 5 werkdagen na het ingeven van de reservatie betaald te worden door middel van overschrijving op het rekeningnummer op naam van Arte del Sueño vzw, zoals vermeld in de bevestiging van de reservatie. Indien de betaling niet uitgevoerd wordt na 5 werkdagen behoudt Arte del Sueño vzw zich het recht om de reservatie te annuleren. Betalingen van reservaties die ontvangen worden na de annulatie ervan worden teruggestort op de bankrekening vanop dewelke de betaling werd uitgevoerd.

Artikel 4. Tickets

Na de tijdige ontvangst van de betaling wordt voor elke reservatie een bevestiging bezorgd via e-mail. Deze bevestiging vermeldt de betrokken voorstelling, het reservatienummer en het aantal personen per categorie. Elk reservatienummer is slechts eenmaal geldig. Arte del Sueño vzw behoudt zich het recht om te controleren of de aangemelde personen voldoen aan de hoger beschreven voorwaarden vooraleer de toegang tot de voorstelling te verlenen.

Artikel 5. Herroepingsrecht

De overeenkomst op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper zich er bij de afsluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, worden uitgesloten van het toepassingsveld van de Wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991), overeenkomstig het KB van 18 november 2002.

Artikel 6. Geschillen

Voor eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.